Oferta Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości

Oferta archiwizowania

Polecamy usługi archiwizowania i przechowywania dokumentacji w naszym archiwum dla wszystkich zlikwidowanych przedsiębiorstw, a w szczególności przedsiębiorstw spółdzielczych.
Prowadzimy również "archiwum depozytowe" dla firm które chcą przechowywać dokumenty o krótkim terminie przechowywania, a nie maja miejsca lub warunków w swojej firmie np. dokumentację zakończonych projektów.
Szczegóły...

Oferta dla spółdzielni

Delegatura Regionalna Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie w ramach podstawowej działalności statutowej wynikającej z Ustawy - Prawo Spółdzielcze przeprowadza badania lustracyjne legalności, gospodarności i rzetelności całości działania zgodnie z wymogami art. 91-93 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. nr 188 poz. 1848 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) w spółdzielniach pracy, socjalnych i w innych spółdzielniach.
Szczegóły...