Oferta archiwizowania

Polecamy usługi archiwizowania i przechowywania dokumentacji w naszym archiwum dla wszystkich zlikwidowanych przedsiębiorstw, a w szczególności przedsiębiorstw spółdzielczych.

Prowadzimy również "archiwum depozytowe" dla firm które chcą przechowywać dokumenty o krótkim terminie przechowywania, a nie maja miejsca lub warunków w swojej firmie np. dokumentację zakończonych projektów.

Posiadamy odpowiednią do rozmiarów bazę organizacyjno-techniczną zapewniającą właściwe warunki przechowywania i udostępniania dokumentacji.

Posiadamy zaświadczenie o wpisie do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.

Wszystkie osoby pracujące przy opracowywaniu dokumentacji posiadają duże doświadczenie zawodowe, wykonują zlecenia w sposób bardzo profesjonalny i są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy służbowej oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Prace archiwizacyjne prowadzimy zgodnie z:

  • Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173 z dalszymi zmianami),
  • Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów, państwowych (Dz. U. Nr 17, poz. 145),
  • Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 20 maja 1988 r. w sprawie warunków i trybu składania wniosków dotyczących brakowania dokumentacji niearchiwalnej (M. P. Nr 17, poz. 145),
  • Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883),
  • Ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95), oraz zgodnie z obowiązującymi w jednostce organizacyjnej normatywami kancelaryjnymi.

CENNIK:

Archiwizowanie akt:

  • akta osobowe 2,00 zł sztuka
  • dokumentacja kat "B" 80, 00 zł mb

Przechowywanie akt zlikwidowanych jednostek :

  • od 3500 do 900 zł za mb cena uzależniona od okresu przechowywania i jednostki zdającej dokumenty

Przechowywanie depozytowe:

  • 90 złotych za mb rocznie

Przy większej ilości dokumentacji ceny usług ustalane są w wyniku negocjacji .