Oferta dla spółdzielni

Delegatura Regionalna Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie w ramach podstawowej działalności statutowej wynikającej z Ustawy - Prawo Spółdzielcze przeprowadza badania lustracyjne legalności, gospodarności i rzetelności całości działania zgodnie z wymogami art. 91-93 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. nr 188 poz. 1848 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) w spółdzielniach pracy, socjalnych i w innych spółdzielniach. Lustrację wykonują doświadczeni lustratorzy posiadający uprawnienia nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą i spełniający kryteria określane w art. 91 § 4 ustawy ? Prawo Spółdzielcze.

W ramach działalności lustracyjnej udzielane jest doradztwo i instruktaż dla organów samorządowych , członków i pracowników spółdzielni.

Oprócz badań lustracyjnych prowadzimy:

  • przeglądy i weryfikacje sprawozdań finansowych,
  • ekspertyzy i opinie ekonomiczno - finansowe,
  • doradztwo w zakresie tworzenia spółdzielni w tym spółdzielni socjalnych,
  • doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości, zagadnień samorządowych i prawnych
  • doradztwo i prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
  • doradztwo w zakresie możliwości pozyskania środków z funduszy UE przez spółdzielnie,
  • działalność szkoleniową.

Powyższe usługi wykonujemy profesjonalnie, solidnie, rzetelnie i terminowo w myśl hasła: ?wysoka jakość za rozsądną cenę?

Zapraszamy do korzystania z naszych usług:
Delegatura Regionalna Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie
ul. Malborska 65; 30-646 Kraków
tel./fax 012 655 09 91 anna@spoldzielnie.org.pl