Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

ZLSP poprzez Agencję Rozwoju i Promocji Spółdzielczości wspiera powstawanie i funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych, w szczególności spółdzielni pracy i spółdzielni socjalnych od wielu lat.

Począwszy od utworzonego w 2005 r. Regionalnego Funduszu Ekonomii Społecznej, poprzez prowadzony przez kilka lat ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej Ośrodek Wsparcia Spółdzielni Socjalnych aż do  prowadzonego w latach 2010-2012 w Krakowie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, realizowanego w ramach projektu INES – Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce.

Aktualnie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony jest przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy z własnych środków (np. doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania) lub też w ramach działalności odpłatnej (np. szkolenia).

Aktualna oferta dostępna w ZLSP jest następująca:

- Szkolenia, seminaria i doradztwo dla:

  • osób, chcących założyć nowe spółdzielnie, w tym spółdzielnie socjalne.

  • prezesów i personelu (członków) nowo zakładanych spółdzielni.

  • pracowników spółdzielni chcących podnieść bądź zmienić swoje kwalifikacje.

- opracowuje programy szkoleniowe m.in. z zakresu:

  • zasad spółdzielczości

  • funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem spółdzielczym

  • ekonomii społecznej

  • pozyskiwania funduszy

- prowadzi konsultacje i usługi w dziedzinie prawa, ekonomii, przygotowania statutów, kontroli finansowej spółdzielni,

- wspiera spółdzielnie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, na przykład w pozyskaniu pożyczek z Funduszu ES,

- świadczy doradztwo na temat środków pomocowych dostępnych dla przedsiębiorców spółdzielczych,

- pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów handlowych, głównie w ramach sektora spółdzielczego zarówno w Polsce, jak i na świecie,

- promuje spółdzielczą formę prowadzenia działalności oraz szerzej ekonomię społeczną wśród samorządów, instytucji rynku pracy, jednostek pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorców, środowisk naukowych, etc.

 

Biuro OWES czynne jest codziennie w godzinach 7:30 – 15:30.
 
Informacje udzielane są bezpośrednio, telefonicznie oraz mailowo.

Tą drogą można również kierować wszelkie zażalenia, wnioski dotyczące działalności OWES.

Jeżeli będziecie Państwo mieli do przekazania również „miłe słowo”, będziemy bardzo wdzięczni.

Kontakt:

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości

ul. Malborska 65

30-646 Kraków

Tel/fax. (12) 265-73-90

joanna@spoldzielnie.org.pl

www.spoldzielnie.org.pl

Zapoznaj się z raportami merytorycznymi z działalności na rzecz ekonomii społecznej w województwie małopolskim, jakie Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy przedkłada do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w związku z uczestnictwem w Małopolskim Pakcie na rzecz Ekonomii Społecznej.
waga: 
9