SPOŁEM

Społem, społem, zawsze społem,
zwartym rzędem, zwartym kołem,
jedność – siła i potęga,
gdy się w jednym celu sprzęga –
z drobnych cegieł – wielkie domy,
z drobnych kruchów – gór ogromy!

Czyn i wola, trud i praca
w zespoleniu się zbogaca -
i w robocie, i w biesiadzie
w bratniej skupmy się gromadzie
zwartym rzędem, zwartym kołem,
społem, społem, zawsze społem!

Remigiusz Kwiatkowski

tagi: