Zapytanie ofertowe ZSWES/2013/05/01 - materiały biurowe

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu ?Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zakupić materiały biurowe.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na materiały biurowe. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 20-05-2013 roku do godz. 14.30 (liczy się data otrzymania).
Kontakt: Anna Bulka
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
ul. Malborska 65, 30