Zapytanie ofertowe ZSWES/2013/05/03 ? dostawa fabrycznie nowej kserokopiarki

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje zakup kserokopiarki.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2013/05/03 na dostawę fabrycznie nowej kserokopiarki.

Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 20.05.2013, do godz. 15.00 (liczy się data otrzymania).

Kontakt:
Anna Chwast
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
ul. Malborska 65, 30-646 Kraków
tel. (12) 655-10-17, 655-71-01
e-mail: anna.chwast@spoldzielnie.org.pl
www.spoldzielnie.org.pl