Zapytanie ofertowe ZSWES/2013/04/03 - tonery

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu ?Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zakupić tonery.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na tonery. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 23-04-2013 roku do godz. 15.30 (liczy się data otrzymania).
Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej ? skan oferty z podpisem osoby reprezentującej Zleceniobiorcę i/lub pieczęcią (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w 1 pliku) na adres: anna@spoldzielnie.org.pl lub osobiście pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 30-646 Kraków, ul. Malborska 65 z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr ZSWES/2013/04/03.