Zapytanie ofertowe ZSWES/2013/03/03 - szkolenia i doradztwo z zakresu instrumentów animacji i diagnozy dla Doradców OWES

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje organizację szkoleń i doradztwa z zakresu instrumentów animacji i diagnozy dla Doradców OWES. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2013/03/03 na świadczenie w/w szkoleń i doradztwa. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 12.04.2013, do godz. 15.00 (liczy się data otrzymania). Kontakt: Katarzyna Wiecha Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy ul. Malborska 65, 30-646 Kraków tel. (12) 655-10-17, 655-71-01 e-mail: katarzyna@spoldzielnie.org.pl www.spoldzielnie.org.pl