Zapytanie ofertowe ZSWES/2013/03/02 - szkolenia i doradztwo z zakresu pracy z osobami w trudnej sytuacji życiowej

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje organizację szkoleń i doradztwa z zakresu pracy z osobami w trudnej sytuacji życiowej.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2013/03/02 na świadczenie w/w szkoleń i doradztwa. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 29.03.2013, do godz. 12.30 (liczy się data otrzymania).
Kontakt:
Katarzyna Wiecha
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
ul. Malborska 65, 30-646 Kraków
tel. (12) 655-10-17, 655-71-01
e-mail: katarzyna@spoldzielnie.org.pl www.spoldzielnie.org.pl