Zapytanie ofertowe ZSWES/2013/03/01 - Obsługa Spotkań Sieciujących CIS

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje w miesiącu kwietniu 2013 r. zorganizować Spotkania Sieciujące Centra Integracji Społecznej (18-19.04.2013 r).   W związku z powyższym ogłaszamy zapytanie na świadczenie usługi związanej z obsługą spotkań w dniach 17.04.2013 – 19.04.2013 dla grupy ok. 60 osób na terenie jednego z województw: małopolskiego, świętokrzyskiego lub podkarpackiego.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2013/03/01. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 15.03.2013 roku, do godz. 15:00 (liczy się data otrzymania). Kontakt: Anna Bulka: tel. 012 655 10 17, e-mail: anna@spoldzielnie.org.pl
 
 
Anna Bulka
Kierownik Centrum Ekonomii Społecznej
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
ul. Malborska 65, Kraków
tel. 012 6551017, www.spoldzielnie.org.pl
e-mail: anna@spoldzielnie.org.pl