Zapytanie ofertowe ZSWES/2013/06/02 - wyjaśnienie

 Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wyjaśnia, że format papieru, jaki musi być obsługiwany przez kserokopiarkę to format od A5 do  A3.