Zapytanie ofertowe ZSWES/2013/06/03 - obsługa szkolenia w Warszawie

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje zorganizować w terminie 11-12.07.2013 r. szkolenie w Warszawie dla ok.10 osób.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2013/06/03 na świadczenie obsługi szkolenia (noclegi, wyżywienie, sala szkoleniowa).
Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 02.07.2013, do godz. 13.00 (liczy się data otrzymania). 
Kontakt:
Anna Bulka
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
ul. Malborska 65, 30-646 Kraków
tel. (12) 655-10-17, 
e-mail: anna@spoldzielnie.org.pl
www.spoldzielnie.org.pl