Zapytanie ofertowe ZSWES/2013/07/02 - doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów w podmiotach trzeciego sektora, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki spółdzielni socjalnych

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje organizację doradztwa z zakresu rachunkowości i finansów w podmiotach trzeciego sektora, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki spółdzielni socjalnych. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2013/07/02 na świadczenie w/w doradztwa. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 07.08.2013, do godz. 12.00 (liczy się data otrzymania). Kontakt: Katarzyna Wiecha Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy ul. Malborska 65, 30-646 Kraków tel. (12) 655-10-17, 655-71-01 e-mail: katarzyna@spoldzielnie.org.pl www.spoldzielnie.org.pl