Zapytanie ofertowe ZSWES/2013/05/06 - catering Kielce

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza w dniu 25.06.2013 r. zorganizować Regionalne Spotkanie Sieciujące dla OWES z województwa świętokrzyskiego.
 
         W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na usługi cateringowej, która polega na zapewnieniu cateringu (przerwa kawowa ciągła i lunch) dla uczestników spotkania (grupa ok. 20-osobowa) w Kielcach (ul. Wesoła 45) w dniu 25.06.2013 roku.
 Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 17-06-2013 roku do godz. 15.00 (liczy się data otrzymania).
Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty z podpisem osoby reprezentującej Zleceniobiorcę i/lub pieczęcią (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w 1 pliku) na adres: anna@spoldzielnie.org.pl  lub osobiście pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 30-646 Kraków, ul. Malborska 65 z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr ZSWES/2013/05/06.
Kontakt: Anna Bulka (12/655 10 17)
 Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
 Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy