Zapytanie ofertowe ZSWES/2013/05/04 - catering Kraków

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu ?Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza w dniu 3.06.2013 r. zorganizować Regionalne Spotkanie Sieciujące dla OWES.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na usługi cateringowej, która polega na zapewnieniu cateringu (przerwa kawowa ciągła i lunch) dla uczestników spotkania (grupa ok. 20-osobowa) w Krakowie (ul. Malborska 65) w dniu 03.06.2013 roku.
Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do
28-05-2013 roku do godz. 15.30 (liczy się data otrzymania).
Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej ? skan oferty z podpisem osoby reprezentującej Zleceniobiorcę i/lub pieczęcią (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w 1 pliku) na adres: anna@spoldzielnie.org.pl lub osobiście pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 30-646 Kraków, ul. Malborska 65 z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr ZSWES/2013/05/04.
Kontakt: Anna Bulka (12/655 10 17)
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
ul. Malborska 65, Kraków

Anna Bulka
Kierownik Centrum Ekonomii Społecznej
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
ul. Malborska 65, Kraków
tel. 012 6551017, www.spoldzielnie.org.pl
e-mail: anna@spoldzielnie.org.pl