Zapytanie ofertowe ZSWES/2013/05/05 - Świadczenie usługi cateringowej

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu ?Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza w dniu 17.06.2013 r. zorganizować Regionalne Spotkanie Sieciujące dla OWES w Dąbrowie Górniczej. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na świadczenie usługi cateringowej, która polega na zapewnieniu cateringu (przerwa kawowa ciągła i lunch) dla uczestników spotkania (grupa ok. 20-osobowa) w Dąbrowie Górniczej (ul. Kościuszki 25) w dniu 17.06.2013 roku. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 11-06-2013 roku do godz. 15.00 (liczy się data otrzymania). Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej ? skan oferty z podpisem osoby reprezentującej Zleceniobiorcę i/lub pieczęcią (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w 1 pliku) na adres: anna.chwast@spoldzielnie.org.pl lub osobiście pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 30-646 Kraków, ul. Malborska 65 z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr ZSWES/2013/05/05. Kontakt: Anna Chwast (12/655 10 17) Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy ul. Malborska 65, Kraków