Zapytanie ofertowe ZSWES/2013/08/01 - materiały biurowe

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zakupić materiały biurowe.
 
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na materiały biurowe. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 03-09-2013 roku do godz. 12.00 (liczy się data otrzymania).