Zapytanie ofertowe na tonery nr ZSWES/2013/11/03

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zakupić tonery. Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na tonery.
Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 13-12-2013 roku do godz. 10.00. (liczy się data otrzymania).
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Małgorzata Klewska
tel. 012-655-10-17 www.spoldzielnie.org.pl; malgorzata@spoldzielnie.org.pl