Zapytanie ofertowe na materiały biurowe ZSWES/2013/11/02

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu
"Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zakupić materiały biurowe.
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na materiały biurowe. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 13-12-2013 roku do godz. 10.00 (liczy się data otrzymania).
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65 Małgorzata Klewska
tel. 012-655-10-17 www.spoldzielnie.org.pl; malgorzata@spoldzielnie.org.pl