Zapytanie ofertowe ZSWES/2014/10/04 - tonery

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zakupić tonery.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na tonery (tylko wyłącznie oryginalne materiały eksploatacyjne). Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 03-11-2014 roku do godz. 9.00 (liczy się data otrzymania).

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej - skan oferty z podpisem osoby reprezentującej Zleceniobiorcę i/lub pieczęcią (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w 1 pliku) na adres: anna@spoldzielnie.org.pl lub osobiście pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 30-646 Kraków, ul. Malborska 65 z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr ZSWES/2014/10/04.

Anna Bulka

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości

Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy

ul. Malborska 65, 30-646 Kraków

tel. 012 6551017, www.spoldzielnie.org.pl

e-mail: anna@spoldzielnie.org.pl