Zapytanie ofertowe ZSWES/2014/10/02 - szkolenia i doradztwo z zakresu animacji lokalnej

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako partner
projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego planuje organizację szkoleń i doradztwa z zakresu
animacji lokalnej W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem
ofertowym nr ZSWES/2014/10/02 na świadczenie w/w szkoleń i doradztwa.
Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza
ofertowego w terminie 22.10.2014 roku, do godz. 16:00 (liczy się data
otrzymania).
Kontakt:
Anna Bulka
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni
Pracy ul. Malborska 65, 30-646 Kraków tel. (12) 655-10-17,
e-mail: anna@spoldzielnie.org.pl
www.spoldzielnie.org.pl