Zapytanie ofertowe ZSWES/2014/10/03 - doradztwo z zakresu marketingu dla uczestników projektu

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje organizację doradztwa z zakresu z zakresu marketingu dla uczestników projektu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2014/10/03 na świadczenie w/w doradztwa.

Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 21.10.2014, do godz. 10.00 (liczy się data otrzymania).

Kontakt:
Anna Bulka
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
ul. Malborska 65, 30-646 Kraków
tel. (12) 655-10-17,
e-mail: anna@spoldzielnie.org.pl
www.spoldzielnie.org.pl