Zapytanie ofertowe ZSWES/2014/10/07 - szkolenia i doradztwo z zakresu zarządzania finansami w podmiotach ekonomii społecznej

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego planuje organizację szkoleń i doradztwa z zakresu zarządzania finansami w podmiotach ekonomii społecznej. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2014/10/07 na świadczenie w/w szkoleń i doradztwa.
Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie 13.11.2014 roku, do godz. 12:00 (liczy się data otrzymania).
Kontakt:
Anna Bulka
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy

ul. Malborska 65, 30-646 Kraków, tel. (12) 655-10-17,
e-mail: anna@spoldzielnie.org.pl
www.spoldzielnie.org.pl