Zapytanie ofertowe nr ZSWES/2014/09/06

Dotyczące zamówienia usługi, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, na podstawie umowy z dn. 11-03-2010 nr UDA-POKL.01.02.00-00-005/09-00 o dofinansowanie projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1. Data ogłoszenia: 29-09-2014
2. Zamawiający:
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
działający poprzez
Agencję Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków, ul. Malborska 65

3. Przedmiot zamówienia:
3.1. przeprowadzenie dwóch 3-dniowych szkoleń z zakresu najczęstszych problemów w podmiotach ekonomii społecznej i najnowszego orzecznictwa w zakresie finansów i prawa ? praca metodą studium przypadku (kod CPV 80500000-9 ? Usługi szkoleniowe),
3.2. udzielenie doradztwa indywidualnego z zakresu najczęstszych problemów w podmiotach ekonomii społecznej i najnowszego orzecznictwa w zakresie finansów i prawa (kod CPV 79400000-8: Usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne).