Zapytanie ofertowe ZSWES/2013/11/01 - catering Warszawa

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza w dniu 02.12.2013 r. zorganizować Spotkanie doradców CES w Warszawie.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na świadczenie usługi cateringowej, która polega na zapewnieniu cateringu (przerwa kawowa ciągła i lunch) dla uczestników spotkania (grupa ok. 16-osobowa) w Warszawie (ul. Żurawia 47) w dniu 02.12.2013 roku. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 27-11-2013 roku do godz. 12.00 (liczy się data otrzymania). Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty z podpisem osoby reprezentującej Zleceniobiorcę i/lub pieczęcią (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w 1 pliku) na adres: anna@spoldzielnie.org.pl lub osobiście pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres:
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków,
ul. Malborska 65
z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr ZSWES/2013/11/01
Kontakt: Anna Bulka (12/655 10 17) Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
ul. Malborska 65, Kraków
Anna Bulka Kierownik Centrum Ekonomii Społecznej Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
ul. Malborska 65, Kraków tel. 012 6551017,
www.spoldzielnie.org.pl e-mail: anna@spoldzielnie.org.pl