Zapytanie ofertowe ZSWES/2014/09/02 - obsługa trzech 3 dniowych szkoleń w Krakowie

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje szkolenia w Krakowie W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2014/09/02 na świadczenie obsługi trzech 3 dniowych szkoleń w Krakowie.
 
Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 29.09.2014, do godz. 9.00 (liczy się data otrzymania).
 
Kontakt: Anna Bulka Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy ul. Malborska 65, 30-646 Kraków tel. (12) 655-10-17, e-mail: anna@spoldzielnie.org.pl www.spoldzielnie.org.pl