Zapytanie ofertowe ZSWES/2014/09/04 - obsługa dwóch 3 dniowych szkoleń w Zielonej Górze

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje szkolenia w Zielonej Górze.
 
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2014/09/04 na świadczenie obsługi dwóch 3 dniowych szkoleń w Zielonej Górze. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 29.09.2014, do godz. 13.00 (liczy się data otrzymania).