Zapytanie ofertowe ZSWES/2014/11/01 - szkolenie z zakresu działań marketingowych jako czynnika efektywności OWES oraz z zakresu wsparcia działań marketingowych PES.

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją zadań projektu zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2014/11/01 na przeprowadzenie jednego 3-dniowego szkolenia z zakresu działań marketingowych jako czynnika efektywności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz z zakresu wsparcia działań marketingowych PES.  Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 09.12.2014, do godz. 12.00