Zapytanie ofertowe ZSWES/2013/02/01 - szkolenie i doradztwo z zakresu uwarunkowań prawno - organizacyjno - finansowych działania CIS oraz współpracy z partnerami

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje: przeprowadzenie jednego 3-dniowego szkolenia- "Formalne, prawne oraz organizacyjne aspekty działalności CIS - Repetytorium" (jedno szkolenie obejmuje 24 godziny szkoleniowe) z zakresu uwarunkowań prawno - organizacyjno - finansowych funkcjonowania CIS oraz współpracy z partnerami (kod CPV 80500000-9 - Usługi szkoleniowe); udzielenie doradztwa dla uczestników szkoleń z zakresu uwarunkowań prawno - organizacyjno - finansowych funkcjonowania CIS oraz współpracy z partnerami (kod CPV 79400000-8: Usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne); udzielenie doradztwa indywidualnego z zakresu uwarunkowań prawno - organizacyjno - finansowych funkcjonowania CIS oraz współpracy z partnerami (kod CPV 79400000-8: Usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne). W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2013/02/01. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 15.02.2013 roku, do godz. 10:00 (liczy się data otrzymania). Kontakt: Anna Bulka: tel. 012 655 10 17, e-mail: anna@spoldzielnie.org.pl