Zapytanie ofertowe ZSWES/2013/02/02 - obsługa trzech 3 dniowych szkoleń w Warszawie

 Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje szkolenia w Warszawie
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2013/02/02 na świadczenie obsługi trzech 3 dniowych szkoleń w Warszawie.
Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 15.02.2013, do godz. 12.00 (liczy się data otrzymania). 
Kontakt:
Anna Bulka
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
ul. Malborska 65, 30-646 Kraków
tel. (12) 655-10-17, 
e-mail: anna@spoldzielnie.org.pl
www.spoldzielnie.org.pl