Zapytanie ofertowe ZSWES/2013/01/01 - szkolenia i doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów w podmiotach trzeciego sektora , ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki spółdzielni socjalnych

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje organizację szkoleń i doradztwa z zakresu rachunkowości i finansów w podmiotach trzeciego sektora, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki spółdzielni socjalnych.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2013/01/01 na świadczenie w/w szkoleń i doradztwa.
Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 18.01.2013, do godz. 13.00 (liczy się data otrzymania). 
Kontakt:
Katarzyna Wiecha
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
ul. Malborska 65, 30-646 Kraków
tel. (12) 655-10-17, 655-71-01
e-mail: katarzyna@spoldzielnie.org.pl
www.spoldzielnie.org.pl