Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/12/03 - szkolenia i doradztwo z zakresu uwarunkowań prawnych w działalności podmiotów ekonomii społecznej

  Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje organizację szkoleń i doradztwa z zakresu uwarunkowań prawnych w działalności podmiotów ekonomii społecznej.
 
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2012/12/03 na świadczenie w/w szkoleń i doradztwa.
 
Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 09.01.2013, do godz. 13.00 (liczy się data otrzymania). 
 
Kontakt:
Katarzyna Wiecha
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
ul. Malborska 65, 30-646 Kraków
tel. (12) 655-10-17, 655-71-01
e-mail: katarzyna@spoldzielnie.org.pl
www.spoldzielnie.org.pl