Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/10/01 - Obsługa Spotkań Sieciujących CIS

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje  w listopadzie 2012 zorganizować spotkania Sieciujące Centra Integracji Społecznej. W związku z powyższym ogłaszamy zapytanie na świadczenie usługi związanej z obsługą spotkań w dniach 28.11.2012 – 30.11.2012 dla grupy ok. 60 osób na terenie jednego z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego lub lubuskiego.
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2012/10/01. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 17-10-2012, do godz. 15.00 (liczy się data otrzymania). Kontakt: Anna Bulka: tel. 012 655 10 17, e-mail: anna@spoldzielnie.org.pl
 
Anna Bulka
Kierownik Centrum Ekonomii Społecznej
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
ul. Malborska 65, Kraków
tel. 012 6551017, www.spoldzielnie.org.pl
e-mail: anna@spoldzielnie.org.pl