Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/06/02 - wynajem sali/pomieszczenia na konferencję dla ok. 300 osób, uczestników OSES w Krakowie

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje w dniach 11-12.10.2012 roku zorganizować Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej (OSES) w Krakowie. Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2012/06/02 dotyczącym świadczenia usługi, związanej z zapewnieniem sali/pomieszczenia na konferencję dla ok. 300 osób w ramach Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej w dniu 11 października 2012 r. w Krakowie w obrębie ścisłego Centrum Krakowa w odległości nie większej niż 1 km od Rynku Głównego i Dworca Głównego w Krakowie [Kod CPV: 70220000-9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne]. Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2012/06/02 przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 03.07.2012 roku, do godz. 15:30 (liczy się data otrzymania). Kontakt: Anna Bulka: tel. 012 655 10 17, e-mail: anna@spoldzielnie.org.pl W załączonych dokumentach znajduje się również propozycja umowy, która zostanie zawarta na wykonanie usługi.