Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/07/01 - szkolenia i doradztwo z zakresu: sytuacje trudne i kryzysowe w pracy z beneficjentami Centrów Integracji Społecznej

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje:
1. przeprowadzenie dwóch 3-dniowych (24 godzin szkoleniowych) szkoleń z zakresu: sytuacje trudne i kryzysowe w pracy z beneficjentami Centrów Integracji Społecznej - (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe) proponowany termin szkoleń: 05-07.09.2012, Katowice; 05-07.12.2012, Warszawa);
2. udzielenie doradztwa dla uczestników szkoleń z zakresu: sytuacje trudne i kryzysowe w pracy z beneficjentami Centrów Integracji Społecznej (kod CPV 79414000 – 9 usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi).
 
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2012/07/01.
 
Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie 18.07.2012 roku, do godz. 14:00 (liczy się data otrzymania). Kontakt: Anna Bulka: tel. 012 655 10 17, e-mail: anna@spoldzielnie.org.pl