Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/06/01 - noclegi dla uczestników OSES w Krakowie

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje w dniach 11-12.10.2012 roku zorganizować Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej (OSES) w Krakowie.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2012/06/01 dotyczącym świadczenia usługi, która polega na zapewnieniu noclegu wraz ze śniadaniem dla uczestników Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej (OSES).

Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2012/06/01 przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 18.06.2012 roku, do godz. 15:00 (liczy się data otrzymania). Kontakt: Anna Bulka: tel. 012 655 10 17, e-mail: anna@spoldzielnie.org.pl
W załączonych dokumentach znajduje się również propozycja umowy, która zostanie zawarta na wykonanie usługi.