Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/05/02 - obsługa spotkania w Kielcach

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje w dniu 12 czerwca 2012 zorganizować spotkanie przedstawicieli OWES w Kielcach. W związku z powyższym ogłaszamy zapytanie na świadczenie usługi związanej z obsługą cateringową spotkania dla grupy ok. 20 osób.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2012/05/02. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 06.06.2012 roku, do godz. 15:00 (liczy się data otrzymania). Kontakt: Anna Bulka: tel. 012 655 10 17, e-mail: anna@spoldzielnie.org.pl