Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/05/01 -obsługa cateringowa spotkania w Gliwicach

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje w dniu 29 maja 2012 zorganizować spotkanie przedstawicieli OWES w Gliwicach. W związku z powyższym ogłaszamy zapytanie na świadczenie usługi związanej z obsługą cateringową spotkania dla grupy ok. 25 osób.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2012/05/01. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 24.05.2012 roku, do godz. 13:00 (liczy się data otrzymania). Kontakt: Anna Bulka: tel. 012 655 10 17, e-mail: anna@spoldzielnie.org.pl