Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/03/06 - obsługa Spotkań Sieciujących CIS

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje w maju 2012 zorganizować spotkania Sieciujące Centra Integracji Społecznej. W związku z powyższym ogłaszamy zapytanie na świadczenie usługi związanej z obsługą spotkań w dniach 16.05.2012 – 18.05.2012 dla grupy ok. 60 osób na terenie jednego z województw: warmińsko- mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego lub podkarpackiego.
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2012/03/06. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 02.04.2012 roku, do godz. 14:00 (liczy się data otrzymania).
Kontakt: Anna Bulka: tel. 012 655 10 17, e-mail: anna@spoldzielnie.org.pl