ZAPYTANIE OFERTOWE NA TONERY ZSWES/2012/03/05

 
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zakupić tonery.
 
         Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na tonery. Prosimy
o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do
29-03-2012 roku do godz. 15.30 (liczy się data otrzymania).
 
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków
ul. Malborska 65
Małgorzata Klewska
tel. 012-655-10-17
www.spoldzielnie.org.pl; malgorzata@spoldzielnie.org.pl