ZAPYTANIE OFERTOWE NA TONERY INES/2012/03/02

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu „INES – Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zakupić tonery.
 
         Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na tonery. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 26-03-2012  roku do godz. 15.30 (liczy się data otrzymania).
 
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
Małgorzata Klewska
30-646 Kraków
ul. Malborska 65
tel. 012-655-71-01
www.spoldzielnie.org.pl; malgorzata@spoldzielnie.org.pl