Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/02/04 - szkolenie i doradztwo dla ROPS