Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/02/02 - szkolenia i doradztwo z zakresu rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje:
- przeprowadzenie dwóch 3-dniowych (jedno szkolenie obejmuje 24 godziny szkoleniowe) szkoleń z zakresu: rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej (kod CPV 80500000-9 - Usługi szkoleniowe);
- udzielenie doradztwa dla uczestników szkoleń z zakresu: rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej (kod CPV 79400000-8: Usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne);
- udzielenie doradztwa indywidualnego z zakresu: rachunkowość i finanse w podmiotach ekonomii społecznej (kod CPV 79400000-8: Usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne).
 
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2012/02/02. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 29.02.2012 roku, do godz. 15:00 (liczy się data otrzymania). Kontakt: Anna Bulka: tel. 012 655 10 17, e-mail: anna@spoldzielnie.org.pl