Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/02/03 - doradztwo z zakresu budowania zespołu CIS, uwarunkowań prawno-organizacyjno-finansowych działania CIS oraz współpracy z partnerami.

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje udzielenie doradztwa indywidualnego z zakresu: budowania zespołu Centrum Integracji Społecznej, uwarunkowań prawno-organizacyjno-finansowych działania Centrów Integracji Społecznej oraz współpracy z partnerami (kod CPV 79414000 - 9 usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, kod CPV: 79400000 ? 8 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne). Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2012/02/03. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 29.02.2012 roku, do godz. 15:00 (liczy się data otrzymania). Kontakt: Anna Bulka: tel. 012 655 10 17, e-mail: anna@spoldzielnie.org.pl