Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/02/01 - szkolenia i doradztwo z zakresu ekonomii społecznej

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  planuje:
- przeprowadzenie 3-dniowego szkolenia (24 godzin szkoleniowych) pod roboczym tytułem: „Rola Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w rozwoju ekonomii społecznej” dot. roli i funkcji ekonomii społecznej, tworzenia infrastruktury wsparcia (kod CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe);
- udzielenie doradztwa z zakresu ekonomii społecznej: roli i funkcji, tworzenia infrastruktury wsparcia (kod CPV: 79400000 – 8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne);
- udzielenie doradztwa indywidualnego z zakresu ekonomii społecznej: roli i funkcji, tworzenia infrastruktury wsparcia (kod CPV: 79400000 – 8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne).
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2012/02/01. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie
do 22.02.2012 roku, do godz. 15:00 (liczy się data otrzymania).