Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/01/06 - obsługa szkolenia w okolicy Łodzi

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  planuje:
- organizację 3-dniowego szkolenia w okolicy Łodzi dla uczestników Projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2012/01/06. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie
do 10.02.2012 roku, do godz. 11:00 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Olga Gałek
tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl
olga@spoldzielnie.org.pl