Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/01/04 - szkolenia i doradztwo z zakresu przygotowania i oceny biznes planu

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  planuje:
- przeprowadzenie dwóch  3-dniowych szkoleń (24 godzin szkoleniowych każde) pod roboczym tytułem: „Podmiot ekonomii społecznej na rynku” z zakresu: przygotowania i oceny biznes planu, poszukiwania przewag rynkowych podmiotów ekonomii społecznej (kod CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe);
- udzielenie doradztwa z zakresu przygotowania i oceny biznes planu, poszukiwania przewag rynkowych podmiotów ekonomii społecznej dla uczestników szkoleń (kod CPV: 79400000 – 8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne);
- udzielenie doradztwa indywidualnego z zakresu przygotowania i oceny biznes planu, poszukiwania przewag rynkowych podmiotów ekonomii społecznej dla uczestników projektu (kod CPV: 79400000 – 8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne).
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2012/01/04. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 06.02.2012 roku, do godz. 15:30 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Olga Gałek
tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl;
olga@spoldzielnie.org.pl