Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/01/02 - szkolenia i doradztwo z zakresu budowania zespołu i zarządzania relacjami w podmiotach ekonomii społecznej

 
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  planuje:
- przeprowadzenie 3-dniowego (24 godzin szkoleniowych) szkolenia z zakresu: budowania zespołu i zarządzania relacjami w podmiotach ekonomii społecznej (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe);
- udzielenie doradztwa dla uczestników szkoleń z zakresu budowania zespołu i zarządzania relacjami w podmiotach ekonomii społecznej, zgodnie z ich specyfiką   (kod CPV 79414000 – 9 usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi);
- udzielenie doradztwa dla uczestników Projektu z zakresu budowania zespołu i zarządzania relacjami w podmiotach ekonomii społecznej, zgodnie z ich specyfiką   (kod CPV 79414000 – 9 usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi).
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2012/01/02. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie
do 30.01.2012 roku, do godz. 14:00 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Olga Gałek
tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl;
olga@spoldzielnie.org.pl