Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/01/01 - zakup segregatorów i notesów

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje: zakup segregatorów i notesów dla uczestników szkoleń i spotkań organizowanych w ramach Projektu (segregatory PCV 30199500-5, notesy-zadrukowane wyroby papiernicze PCV 30199700-7) zgodnie z opisem zamieszczonym w zapytaniu.
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2012/01/01. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 23.01.2012 roku, do godz. 12:00 (liczy się data otrzymania). Kontakt: Anna Bulka: tel. 012 655 10 17, e-mail: anna@spoldzielnie.org.pl